Är binära optioner en scam?

Binära optioner är en ny typ av finansiella instrument som blir alltmer populära i Sverige och på andra internationella marknader. De är ett sätt att spekulera på framtida marknadsrörelser. De används huvudsakligen för kortfristig spekulation men vissa mäklare gör det möjligt att spekulera på marknadsrörelser flera månader in i framtiden.

I och med att detta finansiella instrument blir allt mer populära så höjs också alltfler röster som hävdar att det rör sig om en scam. Att binära optioner inte är något mer än ett sätt att lura investerare att förlora sina pengar. Här nedan kommer vi att ta en närmare titt på binära optioner och se huruvida de är bluff och båg eller genuina finansiella instrument.

Vad är en binära option

För att kunna avgöra om binära optioner är en bluff eller inte så måste vi börja med att ta en titt på vad binära optioner egentligen är och hur de handlas. Binära optioner är ett finansiellt instrument som handlas mot en mäklare. Det finns inte någon börs eller underliggande marknad för dessa optioner utan varje handelsplattform är ett slutet universum.

Varje mäklare bestämmer själv vilka binära optioner de vill erbjuda och vilken förtjänst köparen tjänar om optionen mognar i pengarna. Denna förtjänst kan variera från ca 70% till över 500% beroende på optionens utformning. Avkastningen är i de flesta fall under 100%. Varje option anger tydligt vad som krävs för att en option skall mogna i pengarna och hur stor förtjänst handlaren får om optionen mognar i pengarna. Det är upp till handlaren att förutse hur marknaden kommer röra sig och köpa rätt optioner som kommer mogna i pengarna.

Om du köper en binär option så tar mäklaren motsatt position, dvs. de täcker själva din position. Om du har köpt en option som mognar i pengarna så betalar de ut din förtjänst och förlorar pengar på transaktionen. Om din option inte mognar i pengarna så är optionen värdelös och du förlorar den summa som du betalade för att köpa optionen. Denna summa går då till mäklaren som går med vinst. Mäklaren tjänar m.a.o pengar när du förlorar pengar och virse versa.

Det faktum att man förlorar hela sin insats om en option inte mognar i pengarna men bara får en avkastning som är lägre än 100% om optionen mognar i pengarna innebär att mäklaren alltid har ett statistiskt övertag gentemot handlare. Fler än hälften av alla optioner som handlaren köper måste mogna i pengarna för att denne skall tjäna pengar. Om en handlare köper optioner helt på måfå så kommer han med andra ord statistiskt sätt att förlora pengar.

Innebär detta att binära optioner är en bluff

Det är lätt att se varför vissa anser att binära optioner är en bluff. Det är ett finansiellt instrument där man handlar mot mäklaren som bestämmer hur optionerna utformas och som alltid har ett statistiskt övertag gentemot handlaren. Det är speciellt enkelt att förstå varför handlare som inte insåg detta när du började handla känner sig lurade. Faktum är dock att jag inte tycker att man kan anse att binära optioner är en bluff. De mäklare som jag har besökt är mycket öppna med exakt hur binära optioner fungerar och handlaren vet (om de läser instruktionerna) vilka förutsättningar som gäller när de köper sina optioner. De vet vad som krävs för att de skall tjäna pengar, de vet hur mycket de tjänar om optionen mognar i pengarna och de vet att de förlorar sin insats om den inte gör det. Med detta i åtanke går det inte att se binära optioner som en bluff. Man kan se det som en dålig investering eller som en typ av spel snarare än en typ av investering, men man kan inte se det som en bluff.